آزمون سراسری قرآن و عترت 98 - اطلاعیه شماره 10 (زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون)

اطلاعیه شماره 10

  

شرکت کنندگان در آزمون می توانند از ساعت 12 روز اول بهمن تا یازدهم این ماه با مراجعه به سایت آزمون، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

 

ستاد اجرایی آزمون سراسری قرآن و عترت

https://ble.im/azmoonedu98