واریز جوایز برندگان آزمون سراسری قرآن و عترت 98

اطلاعیه

  

جوایز برندگان آزمون سراسری قرآن و عترت 98 به شماره شبای وارد شده در سامانه واریز گردید.

 

ستاد اجرایی آزمون سراسری قرآن و عترت