قابل توجه علاقمندان به شرکت در آزمون الکترونیکی رشته " درک معنا و تدبر در قران"

1- این رشته شامل دو بخش: "دوره آموزشی" و "آزمون" می باشد که علاقمندان به شرکت در این رشته لازم است در هر دو بخش شرکت نمایند.

2- "دوره آموزش الکترونیکی درک معنا و تدبر در قرآن" شامل 16 درس می باشد که افراد پس از نهایی کردن ثبت نام خود در همین سامانه , به سامانه www.namquran.org مراجعه و با ثبت کدملی و تلفن همراه خود وارد دوره آموزش الکترونیکی "درک معنا و تدبر در قرآن" می شوند و دوره آموزشی خود را اغاز می کنند.

3- "آزمون" این دوره به صورت الکترونیکی و صرفا برای افرادی که دوره الکترونیکی را گذرانده باشند در روز شنبه 12 اسفندماه بر روی سامانه www.namquran.org برگزار خواهد شد.