نحوه ویرایش اطلاعات داوطلبان اعلام شد.

1- ویرایش تمامی اطلاعات ثبت شده به غیر از کدملی, شماره تلفن همراه و عکس توسط خود داوطلب امکانپذیر است.

2- برای ویرایش عکس داوطلب لازم است از طریق منوی بالای صفحه "ثبت درخواست/ گزارش مشکل" درخواست خود را با ثبت کدملی داوطلب ارسال کنید تا سامانه امکان اصلاح و بارگذاری عکس جدید توسط خود شما را فراهم کند.

3-برای ویرایش کد ملی و شماره تلفن همراه داوطلب لازم است از منوی بالای صفحه "ثبت درخواست/ گزارش مشکل" درخواست خود را با ثبت کدملی یا شماره تلفن قبلی و کد ملی یا شماره تلفن صحیح ثبت کنید تا اصلاح توسط خود سامانه صورت پذیرد. بدیهی است اصلاح کدملی مشروط به ارسال تصویر کارت ملی داوطلب در همان درخواست خواهد بود.

4- ویرایش رشته امتحانی توسط خود داوطلب امکانپذیر است.

5- حذف رشته امتحانی یا انصراف از شرکت در ازمون و عودت مبلغ پرداختی امکان پذیر نمی باشد.