موج تلفن همراه (بادصبا) به همکاران آزمون پیوست

"موج تلفن همراه" امروز با انتشار خبر آغاز آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در اپلیکیشن باد صبا به همکاران رسانه ای آزمون پیوست. اپلیکیشن باد صبا دارای بالاترین رتبه تعداد کاربر فعال بین نرم افزارهای تلفن همراه ایرانی می باشد.