توجه: متاسفانه مهلت ثبت نام در آزمون به پایان رسیده است.

مربی اوقاف

ورود مربی اوقاف

راهنمای ورود :
اگر قرآن آموز هستید و طی سال گذشته و یا امسال هنوز عضو سامانه نشده اید از قسمت عضویت قرآن آموز استفاده نمایید و سپس با ورود به سامانه مراحل ثبت نام خود را کامل کنید. 
اگر قرآن آموز هستید و طی سال گذشته و یا امسال عضو سامانه شده اید برای ادامه فرآیند ثبت نام از قسمت ورود استفاده نمایید. 
اگر مربی هستید و طی سال گذشته و یا امسال هنوز عضو سامانه نشده اید از قسمت عضویت مربی استفاده نمایید.
اگر مربی هستید و طی سال گذشته و یا امسال عضو سامانه شده اید برای ادامه فرآیند ثبت نام از قسمت ورود استفاده نمایید. 
نکته مهم : اگر مربی هستید و فقط قصد ثبت نام خود را دارید به صورت قرآن  آموز وارد شوید 
اگر مدیر موسسه هستید و قصد ثبت نام قرآن آموزان خود را دارید از قسمت ورود مدیر موسسه وارد شوید. 
بسیار مهم :  اگر نام موسسه شما در فهرست موسساتی که میتوانند ثبت نام کنند در منوی بالای سایت وجود ندارد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خود مراجعه فرمایید.